Polityka prywatności i plików cookies

Polityka prywatności

Niniejsza Polityka Prywatności określa zasady gromadzenia i wykorzystywania danych osobowych Użytkowników uzyskanych w związku z korzystaniem z usług Strony oraz przekazanych przez Użytkowników Strony.

Właścicielem Serwisu i jednocześnie Administratorem Danych Osobowych jest WABUD sp. z o.o. z siedzibą w Toruniu przy ul. Polnej 98, wpisaną do rejestru przedsiębiorców KRS, której akta rejestrowe prowadzone są przez Sąd Rejonowy w Toruniu VII Wydział Gospodarczy KRS, pod numerem 0000141990, posługującą się numerem REGON: 870285204 oraz NIP: 8791008018, o kapitale zakładowym w wysokości 500 000 000 zł, e-mail polna@wabud.eu, zwanym dalej Administratorem.

Dane osobowe Użytkownika są przetwarzane zgodnie z ustawą o ochronie danych osobowych z dnia 29 sierpnia 1997 r. oraz ustawą o świadczeniu usług drogą elektroniczną z dnia 18 lipca 2002 r.

Administrator dokłada szczególnej staranności do poszanowania prywatności Użytkowników odwiedzających Serwis, a także do umożliwienia Użytkownikom korzystania z funkcji  Strony. Przede wszystkim dokłada szczególnej staranności w celu ochrony interesów osób, wyrażającą się dbałością o bezpieczeństwo danych osobowych, uzyskanych w związku z funkcjonowaniem Strony.

 • 1

[Gromadzenie danych]

 1. Gromadzone i przetwarzane są dane uzyskane na skutek aktywności Użytkownika na Stronie oraz podane przez Użytkownika:
 2. Imię i nazwisko,
 3. adres e-mail,
 4. nr IP,
 5. numer telefonu.
 6. Użytkownik obowiązany jest do podawania prawdziwych danych oraz dotyczących wyłącznie jego osoby.
 7. Administrator nie ponosi odpowiedzialności za szkody powstałe w wyniku podania przez Użytkownika błędnych danych, o których mowa w ust. 1 niniejszego paragrafu.
 • 2

[Dostęp do gromadzonych danych osobowych]

 1. Do danych osobowych zbieranych przez Administratora mają bezpośredni dostęp jedynie uprawnieni pracownicy i współpracownicy Administratora. Dane mogą być także udostępniane podmiotom uprawnionym do ich otrzymania na mocy obowiązujących przepisów prawa, w szczególności właściwym organom wymiaru sprawiedliwości .
 2. Administrator jest uprawniony do przekazywania danych Użytkowników podwykonawcom w celu umożliwienia współpracy służącej realizacji celu funkcjonowania naszej Strony.
 3. Strona może zawierać reklamy osób trzecich oraz linki do innych witryn.
 4. Administrator nie ponosi odpowiedzialności za działania osób trzecich odnoszące się do prywatności lub innych witryn, ani za osobę trzecią, której, zgodnie z Polityką Prywatności, przekazywane są dane osobowe Użytkowników.
 • 3

[Bezpieczeństwo]

 1. Administrator posiada fizyczne, elektroniczne i proceduralne zabezpieczenia związane z bezpiecznym gromadzeniem, przechowywaniem i ujawnianiem danych Użytkownika.
 2. Odwiedzanie i przeglądanie Strony nie wymaga podawania danych osobowych.
 3. Każdy Użytkownik ma prawo zażądać dostępu do swoich danych osobowych, bezpłatnego modyfikowania, aktualizowania oraz zaprzestania wykorzystywania danych osobowych.
 • 4

[Cookies]

 1. Cookies to pliki, które identyfikują Użytkownika na Stronie jako unikalnego użytkownika. Są one przesyłane na twardy dysk Użytkownika. Cookies mogą być używane do rozpoznania adresu protokołu internetowego (adres IP) co pozwoli Użytkownikowi na sprawniejsze i wygodniejsze korzystanie ze Strony.
 2. Mechanizm Cookies jest bezpieczny dla komputerów Użytkowników. Mechanizm ten nie stwarza zagrożenia przedostania się do systemu operacyjnego Użytkowników niechcianego oprogramowania.
 3. Administrator używa informacji zapisanych za pomocą Cookies i podobnych technologii głównie w celach reklamowych, statystycznych, w celu dostosowania Strony do indywidualnych potrzeb Użytkowników oraz na potrzeby współpracy z reklamodawcami, firmami badawczymi, a także z dostawcami aplikacji multimedialnych.
 4. Podczas poruszania się po stronie internetowej www.wabud.eu pewne anonimowe informacje mogą zostać zebrane w sposób pasywny – bez ich aktywnego przekazania przez Użytkownika. Zebranie informacji odbywa się przy zastosowaniu technologii, takich jak pliki Cookies, znaczniki internetowe czy pliki „Web beacon” oraz przez zbieranie danych nawigacyjnych za pomocą plików rejestrów, rejestrów serwera czy mechanizmu „clickstream”.
 5. Przeglądarka internetowa automatycznie przekazuje do tej strony pewne anonimowe informacje, takie jak adres URL strony, z której Użytkownik korzystał bezpośrednio wcześniej, oraz adres IP i wersję przeglądarki internetowej zainstalowanej na komputerze Użytkownika.
 6. Użytkownik ma prawo kontrolować funkcjonowanie mechanizmu Cookies. Administrator zastrzega, że przy wyłączonej opcji obsługi plików Cookies Strona może funkcjonować nieprawidłowo. Użytkownik może ustawić w przeglądarce, aby informowała, kiedy wysyłany jest plik Cookies lub, aby odrzucała wszystkie pliki Cookies.
 • 5

[Zgoda]

 1. Podanie danych osobowych jest dobrowolne.
 2. Podanie danych osobowych wiąże się z udzieleniem zgody na wykorzystywanie przez Administratora danych w sposób określony w niniejszej Polityce Prywatności oraz Regulaminie akcji „PAKIET KORZYŚCI”.
 3. Po uzyskaniu wyraźnej zgody Użytkownika, Administrator prześle informacje, które mogą zainteresować Użytkownika, w tym informacje na temat produktów i usług oferowanych przez Administratora.
 4. W każdym czasie Użytkownik może zrezygnować z otrzymywania informacji handlowych.
 • 6

[Postanowienia końcowe]

 1. Administrator zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian w Polityce Prywatności. W dniu dokonania zmian zaktualizuje datę wprowadzenia ostatniej poprawki podaną poniżej.
 2. Jakiekolwiek dodatkowe pytania związane z Polityką Prywatności jak również sugestie należy kierować na adres e-mail pakietkorzysci@wabud.eu
?